Uitzicht van de Vlaamse Ardennen

Vertrouwelijke verwerking van de persoonsgegevens

Vertrouwelijkheidsverklaring

Wetgeving: bescherming van de persoonsgegevens.
Bvba Ad Rem Invest, eigenaar van de vakantiewoning In de Vlaamse Ardennen, verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.
De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die je aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben of zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens

Je kan de website 'www.indevlaamseardennen.be' vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen zonder dat je om het even welke persoonlijke informatie ter beschikking dient te stellen.
Alleen als je ons contacteert al dan niet via het contactformulier voor een vraag of reservatie dien je minimum een aantal persoonlijke gegevens (naam, voornaam, e-mailadres) mee te delen. Telkens je persoonlijke gegevens verstrekt, zal de bvba Ad Rem Invest deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

De persoonlijke gegevens die de bvba Ad Rem Invest verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van de bvba Ad Rem Invest. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. De bvba Ad Rem Invest geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat de bvba Ad Rem Invest persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar ze mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of word jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

Doel van verwerking

De bvba Ad Rem Invest verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met jou in contact te kunnen treden en vlot te kunnen communiceren; dit houdt ook in dat alle communicatie bijgehouden wordt. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
De gegevens kunnen ook gebruikt worden om je te informeren over nieuwsfeiten, speciale aanbiedingen en evenementen of voor het sturen van een attentie.
Als je zulke informatie niet (meer) wilt ontvangen, kan je dat per e-mail (info(at)indevlaamseardennen.be) of per brief (Ad Rem Invest, Ronse Baan 27, 9690 Kluisbergen) melden met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.

Toelating voor verwerking

Door jouw persoonsgegevens te verstrekken geef je de bvba Ad Rem Invest uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als de bvba jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden wensen te verwerken of ze willen doorgeven aan organisaties of bedrijven waarmee ze samenwerkt, dan zal de bvba jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de gegevens die de bvba Ad Rem Invest over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van de bvba Ad Rem Invest verwijderd worden.